Follow Us:

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden en privacy

Toepasselijkheid

 • Alle door Neerlands label vermelde productprijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. De productprijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden aan de bestelling toegevoegd.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aankoop, offerte en overeenkomst tussen Neerlands label en de klant waarop Neerlands label deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaar je dat je zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van Neerlands label.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Neerlands label worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden beschreven zijn eveneens van toepassing op de door Neerlands label ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De producten

 • De aangeboden producten van Neerlands label worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven door tekst en foto. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat je bij aankoop verschuldigd bent en wat je rechten en verplichtingen zijn.

Levering

 • Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Neerlands label verstuurt de bestelling na ontvangst betaling van de klant.
 • Het leveringstermijn van de bestelling bedraagt uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze levertermijn is geen fatale levertermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Neerlands label doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, ontvang je van Neerlands label bericht. Je hebt vanaf dat moment de mogelijkheid om de overeenkomst met Neerlands label te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail of per post) te melden aan de klantenservice van Neerlands label .

Transport & Kosten

 • Bij elke bestelling betaal je verzendkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat, de omvang en het gewicht van de bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld bij het bestel-overzicht dat je van Neerlands label ontvangt.
 • Het risico tijdens het transport van het bestelde product is voor Neerlands label. Nadat de producten door je in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van het product op de klant over.

Retourneren

 • Je kunt de bestelling binnen 24 uur annuleren.
 • De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele bestelling) te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits de artikelen in originele staat zijn, de originele labels bevatten; in de originele verpakking zitten; de verpakking in originele staat is.
 • Artikelen die op maat of op specifieke aanvraag zijn geleverd kan Neerlands label niet terugnemen.
 • Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geretourneerd worden.
 • Artikelen ruilen kan binnen 14 dagen na ontvangst. Mits de artikelen in originele staat zijn, de originele labels bevatten; in de originele verpakking zitten; de verpakking in originele staat is.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Na ontvangst en goedkeuring van Neerlands label over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag teruggestort.

Klachten

 • Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je na levering via e-mail of per post contact opnemen met Neerlands label. Klik hier voor onze informatie.
 • Klachten moeten binnen 7 dagen na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Neerlands label. Mits Neerlands label anders besluit.
 • De bij Neerlands label ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Neerlands label binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Bij artikelen die u op eigen initiatief terugstuurt, komen de verzendkosten voor uw rekening. Neerlands label is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Garantie

 • De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 • Neerlands Label hanteert een garantieperiode van 1 maand. Als de fabrikant van het desbetreffende product een andere garantie hanteert, zal deze aangehouden worden.
 • De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 • Neerlands label biedt geen garantie voor tweedehands artikelen.

Aansprakelijkheid

 • Neerlands label is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs en informatie is gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal dit worden aangepast.

Privacy

 • Neerlands label zal de persoonsgegevens van haar klanten alleen gebruiken voor het verzorgen en verzenden van bestellingen, het ontvangen van betalingen en contact per mail of telefoon over de bestelling. De persoonsgegevens waar we het over hebben zijn: naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

Klachtenservice

 • Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden dient plaats te vinden met Neerlands label: wijzijn@neerlandslabel.nl